Narzędzia TIK w pracy nauczyciela:

Arkusz kalkulacyjny
Chmury słów - Wordle i Tagxedo
Gry dydaktyczne - Zondle
Pomoce dydaktyczne - LearningApps
Dźwięk i dydaktyka - Vocaroo
Przygotowane lekcje - Blendspace
Otwarte Zasoby Edukacyjne


Prace słuchaczy - dokument Google


strona doradców metodycznych m. st. Warszawaw zakresie informatyki